انسان و خداشناسی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تمامی احادیث ذیل از سخنان امیرالمومنین ، امام علی علیه السلام میباشد :

 

۱- اوست که فرمانت داده است که بخواهی تا ببخشاید و طلب رحمت کنی تا بفرازد ، بی آنکه در میان خود و تو دربانی بگذارد که بر تو در بندد ، یا تو را در جستجوی واسطه ای برای دیدارش ناگزیر کند!

چون بد کنی ، راه توبه را بر تو نبندد و خود در خشم شتابش نباشد و آنجا که سزاوار رسوایی باشی ، رسوایت نمی گرداند.

در قبول زاری بر تو سخت نمی گیرد. در رسیدگی به گناهانت ، خرده گیری نکند و از مهرش هرگز نومیدت نسازد.

دل کندنت از گناه را نیکی قلمداد می کند ، بدی تو را یک و نیکی تو را ده می شمارد.

باب بازگشت و پوزش را برایت همواره باز می گذارد. چون بخوانیش ، دعایت را شنواست و چون با او زمزمه کنی ، به زمزمه ات دانا باشد.

چنین است که به سادگی نیازت را با او در میان می گذاری و سفره دل در برابرش می گشایی ، غم هایت را با حضرتش شکوه می کنی و غم زدایی از او می طلبی.

 

۲- خداوند را با دل، زبان و دستانت یاری کن ، همانا خداوند پاک ، یاری کسی را که او را یاری کند بر عهده گرفته است.

 

۳- بهترین وشادابترین وقت خویش را میان خود و خدای سبحان قرار ده.

 

۴- از خدایی بهراسید که اگر بگویید ، می شنود و اگر از خاطرتان نکته ای را بگذرانید ، می داند.

 

۵­- ناپسند ترین بنده نزد خداوند پاکیزه ، کسی است که همه تلاشش شکم وشهوت اوست.

 

۶- خداوند سبحان به چیزی فرمان نداد ، جز آنکه بنده را بر انجام آن یاری فرموده است.

 

۷- در شگفتم از کسی که آفریده های آفریدگار را می بیند و باز در قدرت پروردگار تردید می کند.

 

۸- دل های پاکیزه بندگان ، جایگاه نگاه رحمت خداوند سبحان است ، پس کسی که دلش را تطهیر کند ، پروردگار به او بنگرد.

 

۹- هر گاه پروردگار بخواهد بنده ای را گرامی بدارد ، او را گرفتار محبت خود می کند.

 

۱۰- رمز نزدیک شدن به خداوند والا ، به خواهش کردن از او ، و رمز نزدیکی به مردم ، خواهش نکردن از آنهاست.

 

۱۱- پسرکم! تو را سفارش می کنم به خشنودی از خداوند ، چه در حال سختی و چه خوشی.

 

۱۲- برتری نزد آفریدگار پاکیزه ، به کارهای نیک است نه سخنان زیبا.

 

۱۳- کمترین چیزی که بر شما از سوی پروردگار لازم است ، این است که از نعمتش بر نافرمانی از او یاری نگیرید.

 

۱۴- هرگاه دیدی خداوند سبحان تو را با نام خود آرامش می بخشد ، پس بدان تو را دوست دارد.

 

۱۵- هنگامی که دیدی آفریدگار پاکیزه تو را با مردم آرامش می بخشد ، و از یادش هراسان می شوی ، پس بدان به خاطر کارهای زشتت تو را دشمن می دارد.

 

۱۶- زمانی که پروردگار خوبی بنده را بخواهد ، کم گویی ، کم خوری و کم خوابی را به دل وی می اندازد.

/ 0 نظر / 26 بازدید