لحظه سبز دعا

چشمه ها در زمزمه، رودها در شستشو
موجها در همهمه، جویها در جستجو

باغ ، در حالِ قیام ،کوه ، در حالِ رکوع
آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع

سنگ، پیشانی به خاک ، ابر سر برآسمان
مثل گنبد خم شده ، قامتِ رنگین کمان

ابر در حالِ سفر ، آسمان غرقِ سکوت
برسرِ گلدسته ها ، بالِ مرغان در قنوت

کاسه شبنم به دست ، لاله می گیرد وضو
بیدها گرمِ نماز ، بادها در های و هو

سرو سر خَم می کند ، غنچه لب وا می کند
در میان شاخه ها، باد غوغا می کند

شاخه ها گل می کنند لحظه سبز دعا
دستها پُل می زنند ، بین دلها و خدا

 

20130716 021116 چشمه ها در زمزمه، رودها در شستشو موجها در همهمه، جویها در جستجو   سنگ، پیشانی به خاک ، ابر سر برآسمان مثل گنبد خم شده ، قامتِ رنگین کمان

/ 1 نظر / 24 بازدید