یا صاحب پرچم.........سلام عباس

باران معرفت ز سحاب محرم است
آباد آن دلی که خراب محرم است
بوی گل و گلاب دهد روضه حسین
گل دیدگان و اشک گلاب محرم است
از هر دری گذر نتوان کرد بر بهشت
باب الحسین ادامه باب محرم است
جان یا علی بگو مهراس از یزیدیان
شور ولایت ارزش تاب محرم است
راس بریده برسر نی داد این پیام
قرآن کلام نور،کتاب محرم است
درقاب،عکسی از همه ماند به یادگار
تصویر ما همیشه به قاب محرم است
تنها نه این مباحثه سر لوح زندگی است
در قبر هم سوال جواب محرم است
پرسند اگر کویه،بگو کربلایی ام
قلبم هنوز در تب و تاب محرم است
بوید ملک ز سینه زوار و گوید آه
این بوی تربت است و تراب محرم است
بینی چو ازدحام جماعت عجب مدار
جبریل هم به فکرصواب محرم است
هشدار،زیر هر علمی سینه زن نباش
مخلوط چهره زیر نقاب محرم است
یک قوم کبریایی و قومی ریا یی اند
مشکل ،تمیز حب،زحباب محرم است
اخلاص ماندنی است ریاکار رفتنی استا
ایمان چوآب و کفر سراب محرم است
گفتم ولی مباد شوی غافل از کرم
روشن دل از فروغ شهاب محرم است
نامحرمان و اجنبیان کور خوانده اند
عباس ارزیاب حساب محرم است

"استاد کلامی زنجانی"

/ 0 نظر / 25 بازدید