زان يار دلـنوازم شـکريسـت با شـکايت


گر نکتـه دان عشقي بشنو تو اين حـکايت

/ 1 نظر / 18 بازدید
روز های مسکو

سلامی چو بوی خوش آشنایی/ چخوف كه از ستارگان درخشان ادبيات روسيه است در مدت 25 سال نويسندگي، با آثار فراوان خود از داستان و حكايت و نمايشنامه و غيره دنيا را به حيرت و تحسين واداشته است. شما را به خواندن زندگینامه و يكي از داستان‌هاي كوتاه وي و در حقيقت قسمتي از زندگي خود اوست دعوت می کنم.