روز وصـل دوسـتداران ياد باد

امروز با چند نفر از دوستان قدیم که در دانشگاه و جبهه با هم بودیم ،دوست خوب و با سوادم ، سید حسین ،که فردی با اخلاق است یاد خوبان کردیم که سید این شعر را خواند:


روز وصـل دوسـتداران ياد باد
ياد باد آن روزگاران ياد باد
کامـم از تلخي غم چون زهر گشت
بانـگ نوش شادخواران ياد باد
گر چـه ياران فارغـند از ياد مـن
از مـن ايشان را هزاران ياد باد
مبتـلا گشـتـم در اين بند و بلا
کوشـش آن حـق گزاران ياد باد
گر چه صد رود است در چشمم مدام
زنده رود باغ کاران ياد باد
راز حافـظ بعد از اين ناگفتـه ماند
اي دريغا رازداران ياد باد

/ 0 نظر / 14 بازدید