سلام بر حضرت مهدی علیه السلام

بیا ای تکسوار جاده نور

جدا کن بندها از دست و پامان

بتاب ای چشمه ی خورشید خونرنگ

رها کن زین شب تیره، رهامان

بیا ای جوهر آزادمردی

به خون صحرای آزادی بپوشان

به شبگیران در زنجیر، امیدی

به هر دریای دلمرده چو طوفان

بتاز ای تندر ابر شجاعت

ببار دلگیر با جان اسیری

ببار ای چشمه ی پاک رهایی

ببار آنسان که صحرا را ببینیم

شب تیره سرود روشنی باش

به خواب ما طلوعی دیدنی باش

بتاز ای خشم بر حق، اوج فریاد

بزن برهم بساط ظلم و بیداد

 

برگرفته از موسیقی متن فیلم  سفیر   

 شعرش ظاهرا از فرهنگ قاسمی 


/ 0 نظر / 36 بازدید