سوره کوثروجه تسميه اين سوره آن است که خداوند در آغاز آن از نعمت کوثر که به حضرت رسول (ص) عطا فرموده ، سخن گفته است . مفسران کوثر را به چند وجه معني کرده اند 1. خير کثير 2. حوض معجزه آساي کوثر در بهشت 3 . حضرت زهرا ، سلام الله عليها ، که نسل مقدس پيامبر (ص) از ايشان باقي مانده است . نام ديگر آن : انا اعطيناست زيرا آغاز آن چنين است : انا اعطيناک الکوثر ( ما به تو کوثر بخشيده ايم ) .

اين سوره 3 آيه و 10 کلمه دارد . به ترتيب مصحف صد و هشتمين ، و به ترتيب نزول پانزدهمين سوره قرآن و مکي است . همچنين از سوره هاي قصار و کوتاه ترين سوره قرآن است ( بلندترين سوره قرآن بقره است )

/ 0 نظر / 8 بازدید