کلماتی بسیار زیبا از امام على (ع) در باب ادب

ـ امام على عليه السلام ادب كمال آدمى است .
ـ خـرد آدمى مايه سامان يافتن اوست و ادبش مايه قوام و استواريش و راستى اش پيشواى اوست و سپاسگزاريش كمال او.
ـ اى مـؤمـن ! اين دانش و ادب جان بهاى توست , پس در فراگرفتن آن دو كوشا باش كه هر چه بر دانش و ادبت افزوده شود, قدر وارزشت فزونى گيرد.
ـ تو به ادب خود ارزش مى يابى پس آن را با بردبارى زينت بخش .
ـ هر كه بهترين خصلتش ادبش نباشد كمترين وضع او گرفتارى و هلاكت است .
ـ ادب بهترين خوى است .
ـ برترين شرافت ادب است .
ـ بهترين چيزى كه پدران براى فرزندان به ميراث گذارند ادب است .
ـ ادب نيكو بهترين پشتيبان و برترين همنشين است .
ـ جوينده ادب دورانديش تر از جوينده طلاست .
ـ مردم به ادب نيك نيازمندترند تا به زر و سيم .
ـ سه چيز است كه بالاتر از آنها وجود ندارد: ادب نيكو, دورى از شبهه و خويشتندارى از نارواها.
ـ پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله , هنگامى كه معاذ را به يمن فرستاد, فرمود: اى معاذ! كتاب خدا را به آنها بياموز و ايشان را بااخلاق شايسته , خوب تربيت كن .
ادب , خود, شرافت وافتخار خانوادگى است .
ـ امام على عليه السلام ادب يكى از دو شرافت خانوادگى است .
ـ بهترين شرافت و افتخار خانوادگى ادب نيكوست .
ـ گرامترين شرافت ادب نيكوست .
ـ ادب نيكو برترين تبار و والاترين خويشاوندى است .
ـ آموختن ادب آراستگى افتخارات و شرافت خانوادگى است .
ـ ادب بياموز كه آن زيور شرافت و افتخارات خانوادگى است .
ـ اندكى ادب بهتر است از تبار بسيار.
ـ ادب نيكو جايگزين شرافت و افتخارات خانوادگى است .
ـ شرافتى سودمندتر از ادب نيست .
ـ شرافتى گوياتر از ادب نيست .
ـ هر شرافت و افتخار خانوادگى پايان مى پذيرد بجز خرد و ادب .
ـ ادب نيكو, تبار زشت را مى پوشاند.
ـ كسى كه ادب ندارد, شرافت خانوادگيش تباه شود.

/ 2 نظر / 46 بازدید
سايموند

سلام !‌ بسيار زيباست سخنان مواليانمان. نه تنها زيبا، بلكه راهگشا و راهنماي زندگيموفق باشي دوست عزيزلينكت رو تو وبلاگم ميذارم(با اجازه!)

يك بسيجي

خدا قوتاميدوارم بتوانيم عامل باشيم به تنها دليل بعثت رسول اكرم كه همانا كرامت خلق استيا علي