پندهاى عرفانى شیخ رجبعلى خیاط رحمه‏ لله

«دل هر چه را بخواهد همان را نشان مى‏دهد؛ سعى کنید دل شما خدا را نشان دهد! انسان هر چه را دوست داشته باشد، عکس همان در قلب او منعکس مى‏شود، و اهل معرفت با نظر به قلب او مى‏فهمند که چه صورتى در برزخ دارد. اگر انسان شیفته و فریفته جمال و صورت فردى گردد، یا علاقه زیاد به پول یا ملک و غیره پیدا کند، همان اشیا، صورت بَرزخى او را تشکیل مى‏دهند.»

    «اگر انسان دیده باطن داشته باشد، مى‏بیند به محض این که غیر خدا را در دل راه دهد، باطن برزخى او به همان صورت در آید. اگر غیر خدا را بخواهى قیمت تو همان است که خواسته‏اى، و اگر خدا خواه شدى، قیمت ندارى [نمى‏توان براى تو قیمتى گذاشت]، «من کان للّه‏ کان اللّه‏ له» اگر در تمام لحظات مستغرق در خدا باشى، انوار الهى در تو تابش مى‏کند و آنچه بخواهى به نور الهى مى‏بینى.»

    «کوشش کن قلب تو براى خدا باشد. وقتى قلب تو براى خدا شد، خدا آن‏جاست، وقتى خدا آن‏جا بود، همه آنچه مربوط به خداست در آن‏جا حاضر و ظاهر خواهد شد؛ هر وقت اراده کنى همه نزد تو خواهند آمد. چون خدا آن‏جاست، ارواح همه انبیا و اولیا آن‏جا هستند؛ اراده کنى مکّه و مدینه همه نزد تو هستند... . پس کوشش کن قلبت فقط براى خدا باشد، تا همه آنچه مخلوق خداست نزد تو حاضر باشند.»

1. کیمیاى محبت

/ 1 نظر / 29 بازدید
عصرظهور

از شما همرزم گرامی درخواست می شود تا با نشان دادن عمق ارادت و پیروی تان از امام عصر، حضرت صاحب الزمان (عج) با امضا ذیل بیعت نامه با آن امام عزیز، همنوا و همدل با یاران حماسه آفرین سرور و سالار شهیدان حسین بن علی (ع) در این حرکت عظيم به خیل سپاهیان مهدی فاطمه (عج) بپیوندید. در انتظار حضور و عزم جزم شما هستيم. يا مهدی[گل]