گر همچو من افتاده اين دام شوي
اي بس که خراب باده و جام شوي
ما عاشق و رند و مست و عالم سوزيم
با ما منشين اگر نـه بدنام شوي

/ 0 نظر / 6 بازدید