از كرانه كوثر


فاطمه! اى گلواژه آفرينش!

كجا زبان ما را رسد كه وصف تو گوييم و كجا به انديشه ما آيد كه ذكرتو آريم، و كجا توان قلم بود

كه نقش حسن تو نويسد و كدام آينه است‏كه درخشش نور تو را بتاباند

تو گلواژه شهادتى.
تو بهشتيان را جلودارى. تو مظهر حيايى.
چه كسى‏را رسد كه فرداى قيامت در مسيرت سر بر آرد. اى خلايق! سر فرودآريد! چشم فرو بنديد كه حيا مى‏آيد. پس چگونه بود كه همين ديروز،آرى آن روز كه در سوگ بودى، تو را حرمت نداشتند؟ چه كسى درخانه توحيد را پاس نداشت؟ چه كسى جمع بهشتيان را پريشان كرد؟تو را پدر، «شافعه‏» خواند چرا كه بانوان بهشتى به شفاعت تو دربهشت‏خانه گزينند

/ 5 نظر / 10 بازدید
MOEIN

salam hadiseltemaase do-aa daarim

رهام

حال و احوال همفكر و همدرد كربلائي چطوره؟بابا ما دوستت داريم.يه سر به ما بزن.شيداي صادقان عالم : كربلائي رهام

MOEIN

baazam salamaz lotf & tavajjohet sepaasgozaaram . khosh-haal misham baaz ham to ro dar kolbeye darvishim bebinamhagh yaavaret

احسان

فاطميه ماه غم ماه عزاستگريه بر هر درد بي درمان دواستبه خدا اگر گريه نبود از داغ بي بي مي تركيديمعقل حيران است آيا او يك زن استيا تجلي گاه طور ايمن است

divoone

سلاماقا يه سر بزنيد به كلبه حقير...قراره يه مشورتي بشهفقط عجله كنيدالتماس دعاديوونه