سلام بر حضرت مهدی علیه السلام

الا که راز خدایی خدا کند که بیایی

تو نور غیب نمائی خدا کند که بیایی

شب فراغ تو جانا خدا کند که سرایی

الا که هستی مایی خدا کند که بیایی

چو از خدا ست وجودت ثبات دهر زجودت

نه جایی و همه جایی خدا کند که بیایی

تمام شد قرارم خدا کند که بیائی

کسی بجز تو ندارم خدا کند که بیائی

خزان عمر من آمد بسر نیامد هجرت

گل همیشه بهارم خدا کند که بیائی

اگر که غرق گناهم تو مهربانی کن

گلی بپای تو خارم خدا کند که بیائی

فدای مقدم تو ای مسافر زهرا

تمام ایل وتبارم خدا کند که بیائی

/ 0 نظر / 40 بازدید