از ديوان حافظ شيرازى

به حسن خلق و وفا كس به يار ما نرسد
يكى به سكه صاحب عيار ما نرسد
تو را در اين سخن انكار كار ما نرسد
اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده‏اند
كسى به حسن و ملاحت‏به يار ما نرسد
بحق صحبت ديرين كه هيچ محرم راز
بيار يك جهت‏حق گذار ما نرسد.
هزار نقد به بازار كائنات آرند
يكى به سكه صاحب عيار ما نرسد.
دريغ قافله عمر كانچنان رفتند
كه گردشان به هواى ديار ما نرسد
هزار نقش برآيد ز كلك صنع و يكى به دلپذيرى نقش نگار ما نرسد
دلا ز طعن حسودان برنج و ايمن باش
كه بد به خاطر اميدوار ما نرسد
چنان بزى كه اگر خاك ره شوى كس را
غبار خاطرى از رهگذار ما نرسد
بسوخت (حافظ) و ترسم كه شرح قصه او
به سمع پادشه كامكار ما نرسد

/ 0 نظر / 17 بازدید