على(ع) و عمرو بن عبدود در روز خندق


دوستدارانه حضرت مولا با دقت بخوانند :

عمرو بن عبدود در روز خندق گفت:

از بس در ميان شما فرياد هل من مبارز سر دادم گلويم گرفت.

چون دانستم شجاعان در رويارويى با دلير مردان پهلوان بزدل مى‏شوند.

من همواره به سوى فتنه‏ها شتاب جسته‏ام.و شجاعت و جوانمردى در مرد بهترين خويهاست.

پس امير مؤمنان(ع)بر نبرد او شتافت و فرمود:

شتاب مكن.
اكنون پاسخ دهنده‏اى به نداى تو به ميدان آمد كه ناتوان نيست.

او صاحب نيت و با بصيرت است و راستى نجات بخشنده هر رستگارى است.

من اميدوارم صداى گريه زنان گرينده بر جنازه‏ها را بر تو برپا گردانم.

آن هم با ضربتى بزرگ كه ياد آن همواره در فتنه‏ها باقى بماند

/ 0 نظر / 13 بازدید